Joke Visser Fotografie
voor portretten en reportages
Foto's boek Verder is alles goed

Gebruik van teksten en foto's uitsluitend na schriftelijke toestemming. Op alle rechtsbetrekkingen van Joke Visser Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011.