Joke Visser Fotografie
voor portretten en reportages
Persbericht Reizende Expositie Thuishemodialyse

Reizende Expositie Thuishemodialyse
Wat betekent het voor een nierpatiënt als er thuis een mogelijkheid is om te dialyseren? Beeldend kunstenaars Ellen van de Wal en Joke Visser zijn door zes mensen uitgenodigd om letterlijk te kijken en te voelen wat de meerwaarde van de thuisdialyse voor hun leven heeft. Zij geven hun impressie van dit intieme gebeuren weer in schilderijen en foto’s. Op deze manier wordt duidelijk invoelbaar hoe het leven van deze mensen wordt verrijkt en hoe groot de voordelen zijn.

Eigen omgeving
Het bijzondere resultaat bestaat uit zes drieluiken waarin beeld en tekst samen duidelijk maken hoe deze patiënten de thuisdialyse ervaren. Zij vertellen over het grote voordeel dat zij niet uren per week in een ziekenhuissfeer hoeven te vertoeven, over hoe prettig het is niet steeds op en neer te hoeven reizen maar tijdens het dialyseren in hun eigen omgeving kunnen zijn. De schilderijen en foto’s laten de kijker ervaren wat dit met deze mensen doet. Huiselijkheid en medisch leven lopen letterlijk door elkaar heen.

Beeldend kunstenaars
Ellen van der Wal is beeldend kunstenaar en dialyse verpleegkundige. Ellen: “Ik zie een groot verschil tussen dialyseren thuis en in het ziekenhuis. Bij de patiënt thuis, kom ik als een gast bij een klant die in zijn eigen omgeving de uren van de dialyse invult zoals hij zelf wil. Die boodschap wil ik in mijn schilderijen overbrengen.” Fotograaf Joke Visser richt zich in de foto’s voor deze drieluiken op de details die de menselijke factor laten zien in de overweldigende, noodzakelijke medische praktijk  van dialyseren.

De Nierstichting
Voor de Nierstichting is het belangrijk dat patiënten een vorm van dialyse kunnen kiezen die het beste past bij hun persoonlijke, medische en praktische situatie. In het programma ‘Dialyse op Maat’ initieert de Nierstichting activiteiten die bevorderen dat patiënten kunnen kiezen voor een dialysevorm die het best in te passen is in hun leven. De Nierstichting ondersteunt deze expositie omdat: “De initiatiefnemers op een originele manier de meerwaarde van thuishemodialyse tonen. Vanuit de eigen kracht van de patiënten.”

VGZ
Gwen van Roekel van Coöperatie VGZ: “Als zorgverzekeraar maken we  onderdeel uit van de samenleving en voelen we ons betrokken bij de maatschappij. Om dit tot uiting te brengen organiseren we regelmatig projecten met maatschappelijke partners om diverse zorg- doelgroepen en thema’s concreet te ondersteunen We leggen de focus vooral op de sociale aspecten binnen ons werkterrein In dit geval wordt een zorgthema verbeeld in kunst. De reizende expositie Thuishemodialyse geeft een gevoel over de zorgkant in de praktijk en we helpen de Nierstichting er ook nog mee.”